PRIVACY-STATEMENT

Uw gegevens zijn in veilige handen.

In overeenstemming met de General Data Protection Regulation GDPR en Algemene Verordening Gegevensbescherming  AVG (dat is de privacywetgeving om de persoonsgegevens van Europese burgers beter te beschermen) en de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, hebt u steeds inzage in de persoonsgegevens die u via deze of aanverwante websites aan ons bezorgde. Indien u dat wenst worden deze gegevens gecorrigeerd of geschrapt.

Om deze rechten uit te oefenen, kunt u hier uw aanvraag indienen.

Welke data vermoedt u dat wij van u hebben en welke van deze gegevens wenst u te bewerken of te verwijderen?

Gelieve uw keuze te maken:    Deze aanvraag kan enkele uren tot dagen duren omdat ze manueel verwerkt zal worden door onze  aangestelde DPO (data protection officer)
    Tijdens weekends, brugdagen of verlofperiodes kan dit langer zijn.

    naar onze Privacy Statement  • Gebruik van cookies • Disclaimer •  Algemene verkoopsvoorwaarden

    Translate