Philips gebruikt te klein lettertype

Ergert u zich ook aan te kleine teksten op een verpakking?

Wie kan dit nog lezen?  Philips maakt het op deze verpakking wel heel bont. Zeker als u ziet dat ze een zijde onbedrukt laten.
Het  gebruikte lettertype is 0,6mm op x-hoogte.

philips te kleine font

 

Wat mag/moet wettelijk?
Hoe groot moet een tekst op een verpakking?
De verplichte vermeldingen moeten zodanig op de verpakking of etiket zijn aangebracht dat ze duidelijk leesbaar zijn, met een lettergrootte van x-hoogte van minimaal 1,2 mm. (dit is een basisregel, per productgroep kan dit anders zijn – voor meer details zie verder)

Op verpakkingen waarvan het grootste oppervlak kleiner dan 80 cm2 is, moet een lettergrootte gehanteerd worden van minstens 0,9 mm. x-hoogte.

Lettergrootte meten
Bij het meten van de lettergrootte wordt uitgegaan van de x-hoogte van de letter. Dit is de hoogte vanaf de onderste schrijflijn of basislijn tot aan de bovenste hanglijn.

Europese etiketteringsregels waren onder meer vastgesteld in Richtlijn 2000/13/EG. De meeste bepalingen van die richtlijn dateren uit 1978 en moesten daarom geactualiseerd worden.  Dit was ook nodig voor de Voorschriften voor de Voedingswaarde-informatie (Richtlijn 90/496/EEG)
De nieuwe Verordening Voedselinformatieverstrekking kunt u hier downloaden:  VERORDENING (EU) Nr. 1169/2011

Ontwerpt u etiketten of hebt u er mee te maken?
Laat uw ontwerpen checken LabelChecks.com
De experts van LabelChecks.com voeren etiketbeoordelingen (labelchecks) uit en adviseren en begeleiden u bij het toepassen van de etiketteringswetgeving. Dat doen we voor meer dan 100 landen wereldwijd. Zij checken uw label op lokale wetgeving en zorgen voor een correcte vertaling.