Error codes… Wat betekenen ze?

Kom je ook wel eens op een webpagina waarop een error code staat, meestal gekoppeld aan een getal?
Wat betekenen al die cijfers? Hierbij een handig overzicht van de belangrijkste errors.

error 404

300 errors

Website error in de range 300-399 hebben betrekking op redirecten van een website of URL.

 • 300 – Multiple Choices – Meerdere mogelijkheden
 • 301 – Moved permanently – Pagina is definitief verplaatst
 • 302 – Moved temporarily – Pagina is tijdelijk verplaatst
 • 303 – See other – Pagina is vervangen door andere pagina
 • 304 – Not modified
 • 305 – Use proxy
 • 307 – Temporary Redirect

400 errors

Server error in de range 400-499 geven een probleem in de verbinding met je webserver aan.

 • 400 – Bad request
 • 401 – Unauthorized – Geen rechten
 • 403 – Forbidden – Geen toegang
 • 404 – Not found – Pagina bestaat niet
 • 405 – Method not allowed
 • 406 – Not acceptable – URL is niet toegestaan
 • 407 – Proxy authentication required
 • 408 – Request timeout
 • 409 – Conflict
 • 410 – Gone
 • 411 – Length required
 • 412 – Precondition failed
 • 413 – Request entity too large
 • 414 – Request URL too long
 • 415 – Unsupported media type
 • 416 – Requested Range not satisfiable
 • 417 – Expectation failed

 

500 errors

Internal error in de range 500-599 zijn problemen met de webserver zelf, de zogenaamde internal error.

 • 500 – Internal server error – Probleem met je webserver
 • 501 – Not implemented
 • 502 – Bad gateway
 • 503 – Service unavailable – Webserver niet bereikbaar
 • 504 – Gateway timeout
 • 505 – HTTP version not supported

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *